Nếu thầy/cô đã sử dụng tài khoản email của Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU), hệ thống OMS của VNU cho phép đăng nhập trực tiếp bằng địa chỉ email và mật khẩu email đó.
Trong trường hợp thầy/cô chưa có tài khoản tại hệ thống OMS của VNU, thầy/cô cần đăng ký mở một tài khoản mới để có thể truy nhập và sử dụng các chức năng của hệ thống.
Các bước đăng ký mở một tài khoản VNU:
  1. Nhấn chuột vào Đăng ký mở tài khoản.
  2. Điền các thông tin vào form vừa mở ra, sau đó nhấn chuột vào "Đăng ký".
  3. Khi các thông tin Thầy/Cô cung cấp là hợp lệ, một email sẽ được gửi tới địa chỉ Thầy/Cô đăng ký.
  4. Hãy kích hoạt tài khoản thầy/cô vừa đăng ký thông qua đường link trong email nói trên.
  5. Sau khi tài khoản của thầy/cô được kích hoạt thành công, thầy/cô có thể truy nhập vào hệ thống của VNU với Địa chỉ email và Password vừa đăng ký
Hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm click tại đường link
Nếu thầy/cô gặp khó khăn trong quá trình đăng ký mở một tài khoản, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại oms@vnu.edu.vn để được hỗ trợ.
Phần mềm đang trong quá trình thử nghiệm, VNU mong muốn nhận được góp ý của Quý Thầy/Cô để tiếp tục hoàn thiện. Xin vui lòng click vào đường link này để góp ý: Link
Ngôn ngữ:
Địa chỉ email:
Password:


Tiếng việt - English Copyright (c) 2008 - 2023 VNU